زمان باقیمانده : اتمام زمان ارسال

مشاهده تصاویر منتخب مجموعه سال ۱۴۰۰ ( زینب صولتی ) - ( محمد آهنگر ) - ( محمد محسن زاده )

مشاهده تصاویر عکس های موبایلی سال ۱۴۰۰

آثار برگزیده بخش تک عکس سال ۱۴۰۰

 

مشاهده تصاویر منتخب مجموعه سال ۱۳۹۸

مشاهده تصاویر عکس های ویژه سال ۱۳۹۸

آثار برگزیده بخش تک عکس سال ۱۳۹۸

توضیحات مجموعه :

جامعه پذیری دینی با حضور کودکان در کنار مادران . نماز جمعه یکی از آئین های پرشکوهی است که فرصت مغتنمی را فر روی مادران برای تربیت دینی فرزندان قرار داده است. بسیاری از مادران از این فرصت ها برای تربیت فرزندان خود بهره می برند. مصلای قدس قم در دوران کرونا و نیمه دوم سال 1400