نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
پایان ارسال آثار

 

 

هیئت انتخاب و داوری:

         
حجت الاسلام حسن محمودی سیّد عباس میر هاشمی فرهاد سلیمانی مجتبی کوچکی حسن قائدی
حجت الاسلام حسن محمودی سیّد عباس میر هاشمی فرهاد سلیمانی مجتبی کوچکی حسن قائدی
         
         
         
         
نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه