نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
پایان ارسال آثار
جناب آقای مجتبی کوچکی عضو محترم هیئت داوری ؛ در آستانه برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس "شکوه جمعه" پیامی را به این شرح منتشر کرد:

باسمه تعالی شأنه

روایت‌های ما از اطراف و زمانه‌مان، تاریخ و هویت این سرزمین خواهند شد. هر اتفاق فرهنگی می‌کوشد تا هنرمندان این سرزمین را به راویان تاریخ و هویت‌سازان بدل کند. تلاش این مسابقه بر این است تا واقعیت پیرامون عبادت روز جمعه مسلمانان و خصوصاً مسلمانان ایرانی را با تصاویری که از برپایی اولین نمازجمعه تاکنون توسط عکاسان ثبت شده ، در یک اتفاق فرهنگی به نام فراخوان ملی «شکوه جمعه» متمرکز کند تا بخشی از تاریخ سرزمین در عکس‌ها تثبیت شوند. این گردهم‌آیی از عکس‌های عبادت روز جمعه مسلمانان ایرانی، نقاط دیده نشده‌ای از این موضوع را برای مردمان نسل‌های بعد روشن و واضح خواهد کرد. ان‌شاء‌الله


نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه