نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
پایان ارسال آثار
با سپاس از تمامی هنرمندان عکاس و شرکت کنندگان ارجمند در این رویداد فرهنگی و هنری و به تصویر کشیدن زوایای زیبای نیایش جمعه با روایتی تصویری از جلوه های سیاسی و عبادی نماز جمعه و قدرشناسی از حضور ۲۶۷ هنرمند عکاس با ۲۱۹۳ اثر از سراسر کشور اعلام می دارد : برابر هماهنگی های بعمل آمده : داوری آثار رسیده در روز یکشنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۸ انجام و از برگزیدگان در اختتامیه جشنواره که متعاقبا اعلام می شود - تقدیر خواهد شد


نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه