.
زمان باقیمانده : اتمام زمان ارسال

نتایج قضاوت وداوری آثار دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه

باسپاس از تمامی هنـرمندان عکاس و شرکت کنندگان ارجمند در این رویـداد فـرهنگی و هنـری و قـدرشناسی از حضـور 164  هنرمند عکاس با 1414 اثر از سراسرکشور؛ نتایج قضاوت و داوری آثـار رسیده به دبیرخانه  دومین جشنواره ملّی عکس "شکوه جمعه"  به شرح زیر اعلام می گردد:
آثـار رسیده پس از یک هفتـه ارزیـابی و پالایـش به تـوسط تک تک اساتید، آقـایـان: سید عبّاس میـر هاشمی ، فـرهاد سلیمانی و حسن قائـدی ؛ سرانجام  در روز چهارشنبه 4 اسفند ماه 1400 با حضـور هیئت محترم داوری، در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینـه مورد قضاوت و داوری نهایـی قرار گرفت. در این جلسه کـه  هیئت محترم داوری، جناب آقای ابراهیم سلیمانی دبیر دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه ، اعضای محترم ستاد اجرایـی جشنـواره به ویـژه جناب آقای سید فرزاد اخوّت مقدم ( مدیر مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه) ، برادر ارجمند مسعود حامدی  پور نیـز حضور داشتـند؛ مراسـم داوری  در حضور نماینده ارجمند شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آغاز و طی سـه مرحله نمایش و بررسی آثار ؛ از مجموع 1414 اثر واصله شامل:656 اثر در بخش تک عکس؛ 75 مجموعه حاوی 578 اثر در بخش مجموعه و180 اثر در بخش عکاسی موبایلی ؛ در مجموع 82 اثـر را در قالب 41 اثر در بخش تک عکس، 3 مجموعه حاوی 27 اثر در بخش مجموعه عکس و 14 اثر دربخش ویژه مردمی (عکاسی موبایلی) را برای  قضاوت درمرحلـه نهایـی و نمایشگاه معرفی کردند.
نا گفته نماند، تمامی آثار ارایه شده در قالب مجموعه عکس که فاقد ساختار فنّی و هنری بود ؛ در بخش تک عکس نیز مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت.
نتایج به شرح زیر اعلام می گردد:
بخش مجموعه عکس: دراین بخش ؛ هیچ اثری در رده بندی اول تا سوم قرار نگرفت . هیئت داوری فقط آثار جناب آقای محمد آهنگر از  استان خوزستان؛ شهر اهواز (حاوی ده قطعه عکس با عنوان " جمعه ای که تعطیل نیست ... ) را به عنوان اثر برگزیده در این بخش انتخاب  و معرفی کرد.
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان اهدا می گردد.

بخش تک عکس:دراین بخش علاوه بر سه رتبه اول تا سوم، هیئت داوری آثار دو هنرمند را نیز مورد توجه قرار داده و برای تقدیر معرفی کرد.
نفر اول : آقای مهدی مریزاد از استان تهران با عنوان اثر : همراه با پدر، گوش جان به بیانات خطیب جمعه
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

نفر دوم: سرکار خانم زینب صولتی از قم با عنوان اثر : نماز جمعه در مصلای قدس قم
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

نفر سوم: جناب آقای سید مهدی حسینی از قم با اثر "بدون عنوان"
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ بیست میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

و اما تقدیر ها در بخش تک عکس:
تقدیر اول: سرکار خانم زینب نصری از اصفهان با عنوان اثر: وتعاونوا – مصلای قدس قم
لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

تقدیر دوم: جناب آقای حسین توحیدی فرد از بیرجند خراسان جنوبی با عنوان اثر:فرش ملکوتیان
لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

همچنین در این بخش جناب آقای محمد حسین جمال زاده از استان مرکزی، شهر اراک ؛ شایسته دریافت جایزه گروه داوری شناخته شد.
لوح تقدیر و مبلغ پانزده میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.
بخش ویژه ی مردمی (عکاسی موبایلی): دراین بخش نیز سه اثر بدون اولویت نسبت به هم برگزیده و به شرح زیر معرفی شدند.
جناب آقای محمد آهنگر از خوزستان ، شهر اهواز ؛ با عنوان اثر: رعایت فاصله گذاری برای برگزاری نماز جمعه.
لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

جناب آقای اکبر لطفی از استان قم ،شهر مقدس قم؛ با عنوان اثر:نماز جمعه مصلای قدس قم
لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

جناب آقای مجید کول آبادی از استان خراسان رضوی، شهر نیشابور با عنوان اثر:حضور نوجوانان در نماز جمعه
لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی به ایشان تقدیم می گردد.

هیئت محتـرم داوری اساتیـد:سید عباس میـر هاشمی، فـرهـاد سلیمانـی، حسن قـائـدی

 

ابـراهیـم سلیمانـی
دبیر دومین  جشنواره ملی عکس شکوه جمعه
   مرکـز ارتباطات و رسانه شـورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور
هشتم خردادماه 1400/تهران/ مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه

محمد آهنگر ( مجموعه ) محمد آهنگر ( مجموعه ) محمد آهنگر ( مجموعه )
     
   
حائز رتبه اول بخش تک عکس؛ جناب آقای مهدی مریزاد از تهران
     
   
حائز رتبه دوم بخش تک عکس؛ سرکار خانم صولتی از قم
     
   
حائز رتبه سوم بخش تک عکس؛ جناب آقای سید مهدی حسینی از قم
     
   
تقدیر شده بخش تک عکس ؛ سرکار خانم زینب نصری از اصفهان
     
   
تقدیر شده بخش تک عکس؛ جناب آقای حسین توحیدی فرد از خراسان جنوبی، بیرجند
     
   
شایسته دریافت جایزه ویژه گروه داوری در بخش تک عکس؛ جناب آقای محمد حسین جمال زاده از اراک
     
   
برگزیده بخش مردمی( عکاسی موبایلی) ؛ جناب آقای اکبر لطفی از قم
     
   
برگزیده بخش مردمی ( عکاسی موبایلی) ؛ جناب آقای محمد آهنگر از اهواز
     
   
برگزیده بخش مردمی( عکاسی موبایلی) ؛ جناب آقای مجید کول آبادی از خراسان رضوی، نیشابور
     

 

بسم الله الرحمن الرحیم
هو الجمیل
نماز جمعه ، جایگاه رفیع و والایی است که طبق فرمان الهی، به صورت یکپارچه در شهرها برگزار می ­شود ، تا تجلی­گاه یک ­رنگی مردم و نمایش­ گر همدلی و هم ­آوایی اقشار گوناگون در شعار و شعوری روحانی و معنوی باشد. این جلوه رفیع و باشکوه ، آحاد مردم را در یک صف و در یک جایگاه قرار می­ دهد تا تمام تفاوت­های صنفی و سنی و قومی رنگ ببازد و تنها رنگ تقوی و بندگی جلوه­ گر شود.
جلوه ­های بصری این آیین پرعظمت ، که این چنین منحصر به فرد و بی ­بدیل جلوه ­نمایی می­ کند، برخاسته از ذات این مراسم سیاسی­ عبادی است که اقشار مختلف جامعه ، تمامی تعلقات دنیوی و امتیازات اجتماعی و اقتصادی را رها کرده ، یکدل و یک آهنگ، دوشادوش هم زانو می زنند تا به نفحات الهی گوش جان بسپارند و هم­ آوا و همدل ، تمرین بندگی کنند. این گونه است که همه اختلاف­ها و امتیازها رنگ می ­بازد  و جمیع جماعت ، در جمعه یکی می­ شود.
اینک ، در اولین گام و نخستین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه، ضمن سپاس و قدر دانی از نگاه خردمندانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در  جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر این جشنواره، و با تشکر از تمامی هنـرمندان عکاس و شرکت کنندگان ارجمند در این رویـداد فـرهنگی و هنـری ، موارد زیر از سوی هیئت داوران ، برای ارتقای جایگاه فرهنگ، هنر و هنرمند موثر در جامعه،  اعلام می گردد:

  • اطلاع رسانی دقیق و گسترده به همراه هماهنگی لازم برای تسهیل عکاسی از مراسم نماز جمعه می تواند موجب افزایش تولید آثار در این زمینه و در نهایت موجب ارتقاء کیفی و کمی آثار رسیده به جشنواره گردد.
  • توجه جدی هنرمندان عکاس به آیین نماز جمعه و همچنین به موضوعات پیرامونی نماز جمعه و برکات این آیین پر دامنه می تواند موجب ارائه­ ی زوایای جدید از این مراسم اجتماعی، سیاسی و عبادی شود.
  • ساختارفنی وهنری در مجموعه عکس نیازمند توجه جدی از سوی علاقمندان این شیوه از تولید و ارائه­ ی آثار است، تا ضمن جلب توجه گروه داوری و رعایت استانداردهای تعریف شده در مجموعه عکس، بتواند در تولید آثار و بیان کامل دغدغه های هنری و ثبت هنرمندانه ­ی موضوعات مرتبط با نماز جمعه توفیق یافته و گویای ذهنیات هنرمند باشد.
  • استمرار فعالیت های فرهنگی از نیازهای امروز جامعه می­ باشد و امید است با پشتیبانی از این گونه فعالیت­ها، در سنوات آتی شاهد اثرات این رفتار در تولید آثار و گسترش توجه علاقمندان به این گونه فعالیت­ها باشیم.

با آرزوی توفیق روز افزون برای هنرمندان دغدغه مند عرصه­ های اجتماعی، سیاسی و عبادی و آرزوی موفقیت برای شورای سیاستگذاری نماز جمعه و دست اندرکاران فعالیت­های فرهنگی هیئت داوران پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه ؛ حائزین رتبه و برگزیدگان را به شرح زیر اعلام می نماید :

1-بخش تک عکس :
 نفر اول: سرکار خانم مینا نوعی نوشهر
نفر دوم: جناب آقای علی حامد حق دوست
نفر سوم: جناب آقای احسان جزینی
همچنین هیئت داوران دراین بخش ؛ از سرکار خانم مهناز نوریان و جناب آقای صادق ذباح تقدیر بعمل می آورد.

نفر اول نفر دوم نفر سوم2- بخش مجموعه عکس
هیئت داوران در این بخش هیچ مجموعه ای را حائز رتبه تشخیص نداد و لذا دو مجموعه را به عنوان  مجموعه ی برگزیده  هم سطح معرفی می کند:
جناب آقای امیر عنایتی و سرکار خانم سیده فاطمه هاشمی

3- بخش ویژه
نفر اول: جناب آقای محمد حسین جمال زاده
نفر دوم: جناب آقای امیر علی جوادیان
نفر سوم: جناب آقای غلامحسین محبی

هیأت داوران نخستین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه : سیدعبّاس میـرهاشمی ، فـرهاد سلیمانی ، حسن قائـدی، مجتبی کوچکی وحسن محمودی.
دبیر نخستین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه : ابراهیم سلیمانی

 

 اسامـی پذیـرفتـه شدگان وتعـداد آثـار:
 بخش تک عکس

ردیف

نام ونـام خانـوادگـی  

تعـداد آثـار

ردیف

نام ونـام خانـوادگـی  

  تعـداد آثـار

۱

امیـد مهـدوی   

1 اثـر   

۲۷

مجیـد حـجّتـی   

4 اثـر

۲

افشین  آذریـان

1 اثـر   

۲۸

وحیـد   عبــدی

1 اثـر

۳

احمد رضا   کریمی

1 اثـر   

۲۹

علـی   حامد حـق دوست   

7 اثـر

۴

محبوبـه  امیدی 

4 اثـر  

۳۰

مینـا  نـوعـی نوشهر  

3 اثـر

۵

حسیـن  ساکـی

2 اثـر

۳۱

سید حمید موسویان غازانـی

3 اثـر

۶

مـقـداد   مـددی   

5 اثـر  

۳۲

رضـا  فلّاحـی مطلـق 

1 اثـر

۷

سیروس قـره گـوزلـو

1 اثـر  

۳۳

امیـر مهـدی نجفلـو

1 اثـر

۸

مـهـدی  شـاه محمدی  

1 اثـر  

۳۴

مهـدی  بخشـی

1 اثـر

۹

مـهسا  ابـوطالبـی

1 اثـر

۳۵

زینـب رحیمـی  

2 اثـر 

۱۰

سحـر  سـلطـانـی

1 اثـر  

۳۶

امیـر  قیّـومـی  

2 اثـر

۱۱

زینـب  صـولتـی  

2 اثـر  

۳۷

رسـول اقـلیـدی

1 اثـر

۱۲

احمـد  ظهـرابـی 

3 اثـر  

۳۸

امیـن ملک زاده

1 اثـر

۱۳

امیـر حسامی نـژاد  

2 اثـر  

۳۹

هـادی دهقـان  پــور  

1 اثـر  

۱۴

حمیـد  عـابـدی  

1 اثـر

۴۰

جمشیـد  فـرجـوند فردا  

1 اثـر

۱۵

مـنـا نیکـو گفتار 

1 اثـر  

۴۱

حسیـن   یـار احمـدی 

2 اثـر

۱۶

جـابـر   غـلامـی 

1 اثـر  

۴۲

زهــره لک

2 اثـر

۱۷

علـی اصغر  یـوسفـی 

1 اثـر  

۴۳

پـویـا   بیـات 

1 اثـر

۱۸

حسیـن  توحیـدی فـرد

2 اثـر  

۴۴

محمـد صالـح مهر پـرور   

3 اثـر

۱۹

امـیـر  عنـایتـی 

1 اثـر   

۴۵

امیـن رحمـانـی  

2 اثـر

۲۰

صـادق  ذبّــاح 

3 اثـر 

۴۶

حـامـد   ملک پــور

1 اثـر

۲۱

سید علـی حسینـی فـر

1 اثـر 

۴۷

سیّـد حسین  حسـن پــور

1 اثـر

۲۲

مـهـدی بلـوریـان  

1 اثـر  

۴۸

سیّـد عـابـد   میـر معصومـی

1 اثـر

۲۳

سید علیرضا  رجائـی شوشتری   

1 اثـر 

۴۹

مسعـود  سلیـمانـی  

1 اثـر

۲۴

مهنـاز   نـوریـان 

1 اثـر 

۵۰

احمـد بلبـاسـی

2 اثـر

۲۵

-   احسـان   جـزینـی 

3 اثـر 

۵۱

امیـر مسعـود  عربشـاهـی

1 اثـر

۲۶

زینـب نـصـری

1 اثـر

 

 

 بخش مجمـوعـه عکس

ردیف

نام ونـام خانـوادگـی  

تعـداد آثـار

ردیف

نام ونـام خانـوادگـی  

  تعـداد آثـار

۱

امیـر   عنایتـی

یک مجموعه (12 عکس)

۲

سیّـده فاطمه  هـاشمی

یک مجموعه (12 عکس)بخش ویژه (عکس های قدیمی و شهدای محراب)

ردیف

نام ونـام خانـوادگـی   

تعـداد آثـار

ردیف

نام ونـام خانـوادگـی   

  تعـداد آثـار

۱

محمد حسین جمـال زاده

6 اثـر

۴

امیـر علـی  جـوادیـان

1 اثـر

۲

غلامحسیـن   محبّـی

2 اثـر  

۵

امیـر   امیـری

1 اثـر

۳

رضـا فـلّاحـی  

2 اثـر(آرشیوی)

۶

محمـد  آزادیـان

3 اثـر (آرشیوی)

 دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس "شکوه جمعه"