.
زمان باقیمانده : اتمام زمان ارسال
اطلاعیه شماره ۱ دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه:

اطلاعیه شماره ۱ دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه:

هوالمصور به اطلاع هنرمندان ارجمند عکاس علاقمند به شرکت در دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه می رساند: به منظور همراهی با عزیزان ؛ پایگاه الکترونیکی shokuhejome.ir تا ساعت ۲۴ روز دوم بهمن ماه باز و پذیرای آثار شما خواهد بود. مقتضی است در فرصت باقی مانده نسبت به ارسال آثار و یا هرگونه حذف و تعویض آثار خود اقدام فرمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه اول بهمن ماه ۱۴۰۰