.
زمان باقیمانده : اتمام زمان ارسال
فرازی از بیانیه هیئت محترم داوری نخستین دوره جشنواره ملی عکس شکوه جمعه:

فرازی از بیانیه هیئت محترم داوری نخستین دوره جشنواره ملی عکس شکوه جمعه:

هو الجمیل


آیین نماز جمعه، قطعا دارای جایگاه رفیع و والایی بوده است که طبق فرمان الهی، به صورت یکپارچه و متمرکز در هر شهر برگزار می شود، تا تجلیگاه یکرنگی مردم در صبغه الهی و نمایشگر همدلی و هماوایی اقشار گوناگون در شعار و شعوری روحانی و معنوی باشد. این جلوه رفیع و باشکوه، آحاد مردم را در یک صف و در یک جایگاه قرار می دهد تا تمام تفاوتهای صنفی و سنی و قومی رنگ ببازد و تنها رنگ تقوی و بندگی جلوه گر شود.
جلوه های بصری این آیین پرشکوه و عظمت، که این چنین منحصر بفرد و بی بدیل جلوه نمایی می کند، برخاسته از کیفیت برگزاری این مراسم سیاسی عبادی است که اقشار مختلف جامعه، تمامی تعلقات دنیوی و امتیازات اجتماعی و اقتصادی را رها کرده، یکدل و یک آهنگ، دوشادوش هم زانو میزنند تا به نفحات روحانی و الهی گوش جان بسپارند و هماوا و همدل، تمرین بندگی کنند. این گونه است که همه اختلاف ها و امتیازها رنگ می بازد  و جمیع جماعت، در جمعه یکی می شود.