زمان باقیمانده : اتمام زمان ارسال

هیئت انتخاب و داوری دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه ( سال ۱۴۰۰ ) :

حسن قائدی

حسن قائدی
داور جشنواره
مشاهده رزومه

فرهاد سلیمانی

فرهاد سلیمانی
داور جشنواره
مشاهده رزومه

سید عباس میرهاشمی

سید عباس میرهاشمی
داور جشنواره
مشاهده رزومه

ابراهیم سلیمانی

ابراهیم سلیمانی
دبیر جشنواره
مشاهده رزومه


ابراهیم سلیمانی
دبیر اولین و دومین دوره جشنواره عکس شکوه جمعههیئت انتخاب و داوری اولین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه ( سال ۱۳۹۸ ) :

حسن قائدی

مجتبی کوچکی

فرهاد سلیمانی

سیّد عباس میر هاشمی

حجت الاسلام حسن محمودی

ویدئوی معرفی هییت انتخاب و داوری نخستین دوره