زمان باقیمانده : اتمام زمان ارسال

مشاهده تصاویر منتخب مجموعه سال ۱۴۰۰ ( زینب صولتی ) - ( محمد آهنگر ) - ( محمد محسن زاده )

مشاهده تصاویر عکس های موبایلی سال ۱۴۰۰

آثار برگزیده بخش تک عکس سال ۱۴۰۰

 

مشاهده تصاویر منتخب مجموعه سال ۱۳۹۸

مشاهده تصاویر عکس های ویژه سال ۱۳۹۸

آثار برگزیده بخش تک عکس سال ۱۳۹۸

توضیحات مجموعه :

حضور مردم درنماز جمعه بعد از گذراندن سومین پیک کرونا